×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

معرفی بخش شبکه :

دپارتمان شبکه و سخت افزار فن آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شامل بخش های عمده زیر می باشد .

2- بخش شبکه و زیر ساخت دانشگاه

3- بخش سخت افزار

4- بخش Data center

5- بخش مانیتورینگ( NOC)

6- بخش امنیت شبکه

7- بخش سرویس های شبکه


  شرح وظایف

1- طراحی، راه اندازی ، نگهداری و پشتیبانی از شبکه LAN و سرویس های مربوط به آن در ستاد دانشگاه و طراحی و نظارت به راه اندازی آنها در مراکز تابعه

2- توسعه شبکه WANدانشگاه و اتصال مراکز تابعه در سطح استان تهران از طریق بستر فیبر نوری و پشتیبانی و نگهداری ارتباط مذکور و سرویس های اینترنت و اینترانت ، WirelessوE1  و ...

3- تأمین تجهیزات ، تعمیر ، ارتقاء و مدیریت و نگهداری سخت افزار های موجود در ستاد و کلیه لوازم جانبی و سیستم عامل و نرم افزار های کاربران و نظارت و ارائه راهکارهای لازم به مراکز تابعه در این خصوص

4- راه اندازی، پشتیبانی و نگهداری Data center   و تأمین تجیزات لازم و ارائه سرورهای مورد نیاز واحد ها و مراکز تابعه

5- Monitoringکل شبکه و سرور های Data centerو سرویس های مهم و مراکز تابعه و ذخیره و پایش رخدادها و ارائه گزارشات فنی

6- مدیریت دسترسی های کاربران و مراکز و مسدود کردن دسترسی های اضافی ، تأمین امنیت شبکه و سرور ها و سیستم های کاربران و جلوگیری از حملات سایبری و مقابله با نفوذ و سرقت اطلاعات پیکر بندی و راهبری Firewallمرکزی و سایر تجهیزات مربوط

راه اندازی سرویس ها و خدمات الکترونیک مورد نیاز و پشتیبانی ، مدیریت و بروزرسانی آنها برخی از سرویس های مهم شامل موارد ذیل می باشد .

الف) پست الکترونیک (Email)

ب) ایمیل گروهی (Mailing list)

ج) دسکتاپ مجازی (VDI)

د) سرور مجازی (VPS)

ه) سرویس ارسال و دریافت فایل (FTP)

و) سرویس VPNجهت دسترسی به مقالات و نشریات علمی معتبر

ز) ویدئو کنفراس

ح) Domain & hosting

ط) سامانه LDAPمرکزی دانشگاه

ی) سایر سرویس ها شامل NTP، DC، DHCP  و...


تنظیمات قالب