×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

شرح وظایف واحد سخت افزار:

  • شناسایی نیازهای سخت افزاری واحدهای مختلف و توسعه و بروز رسانی منابع سخت افزاری
  • بهنگام‏ سازی، توسعه، تقویت سیستم ها و تجهیزات سخت افزاری همچنین نظارت بر خرید سخت افزار های مورد نیاز سازمان
  • تهیه شناسنامه سخت افزاری مربوط به سیستم رایانه های Desktop,Laptopو سخت افزار های موجود
  • بررسی و شناسایی فناوری های نوین حوزه سخت افزار ، مرتبط با حوزه کاری و ارائه پیشنهاد جهت استفاده از آنها در مجموعه
  • ارائه خدمات در جهت رفع اشکالات ، عیوب سخت‏ افزاری در قالب تعمیر و یا تعویض قطعات اعلام شده از طرف واحدها و تعویض قطعات معیوب
  • نصب و راه ‏اندازی تجهیزات کامپیوتری خریداری شده
  • بازدیدهای دوره ‏ای از مجموعه سخت‏ افزارهای موجود در مجموعه و مشاوره در جهت انجام اقدامات پیشگیرانه نگهداری و تعمیرات
  • تهیه لیست و پیگیری و نظارت بر خرید تجهیزات سخت افزاری مورد نیاز مجموعه
  • تهیه و تدوین گزارشات کارشناسی، آماری و تحلیلی از وضعیت امکانات و تجهیزات سخت افزاری جهت ارائه به مسئولین مربوطه
تنظیمات قالب