×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

شرح وظایف رابطین اتوماسیون اداری در واحدهای تابعه به شرح ذیل می­باشد:

 ارسال درخواست ایجاد نام کاربری/کلمه عبور در نرم­افزار اتوماسیون به اداره فناوری اطلاعات به همراه ابلاغ/حکم پرسنلی/معرفی­نامه از ریاست مرکز

 • اختصاص کارتابل به کاربران یا بلاتصدی نمودن آنها
 • حذف و اضافه و تغییر سمت ها بر اساس احکام و ابلاغ های قانونی ضادر شده از شخص ذیصلاح
 • اعمال تغییرات دپارتمانها اعم از حذف، اضافه و ویرایش نام و اعضا طبق دستور العمل و چارت سازمانی
 • ساخت امضاء و تعریف امضا برای کاربران در سمت های جدید دارای حق امضا
 • حذف امضا کاربران پس از تغییر و یا حذف سمت ها
 • اختصاص و حذف گروه های دسترسی به کارتابل ها
 • اختصاص و حذف گروه های کارمندی به کارتابل ها
 • اضافه نمودن اشخاص خارجی
 • تعریف الگوهای نامه مرکز
 • انجام تنظیمات  نرم افزار در کلاینت کاربران
 • تعریف اندیکاتور جدید در هر سال و انجام تنظیمات مربوطه
 • آموزش نحوه استفاده از اتوماسیون اداری و مقررات مربوطه به پرسنل واحد/مرکز مربوطه
 • آموزش نحوه ارسال پیام از پیام رسان عمومی

 

تنظیمات قالب