×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

سامانه های معاونت توسعه مدیریت و منابع 

سامانه رایانامه دانشگاه

سامانه خدمات الکترونیک(کارکنان)

فرم درخواست VPN

سامانه حضور و غیاب

سامانه اتوماسیون اداری

سامانه آموزش کارکنان دانشگاه

سامانه مدیریت هوشمند سلامت

سامانه جامع مدیریت امور رفاهی دانشگاه

سامانه تیکت

سامانه ریموت

سامانه ویدئو کنفرانس

سامانه حامیان بهشتی

سامانه نقل و انتقالات

سامانه پیشنهادهای کارکنان

سامانه جامع مدیریت دانش

مناقصات مزایدات  و قراردادها

 

 

 

 

سامانه های معاونت آموزشی

سامانه جامع آموزشی هم آوا

سامانه عملکرد اعضای هیئت علمی

مدارک دانش آموختگان

معافیت تحصیلی و خروج از کشور

سامانه آزمون­های الکترونیکی دانشگاه

 

آموزش مداوم

 

سامانه درخواست میهمانی 

سامانه درخواست انتقالی  

سامانه پیگیری فراغت از تحصیل 

آموزش مداوم وزارت بهداشت

سامانه منبع یاب

علم سنجی

 

 

 

سامانه های معاونت درمان

 

سامانه ثبت خطاهای درمانی

 

سامانه مرکزی ذخیره سازی و تبادل تصاویر پزشکی

سامانه نوبتدهی دانشگاه

 

سامانه نظارت و بازرسی مراکز درمانی

سامانه تجهیزات پزشکی

سامانه های معاونت دانشجویی

سامانه تغذیه

سامانه اسکان

سامانه تردد خوابگاه

سامانه انتخابات الکترونیکی

شناسنامه ورزشی الکترونیکی

سامانه های معاونت غذا و دارو

سامانه ثبت خطاهای داروئی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سامانه های معاونت بهداشتی

سامانه سیب 


 سامانه واکسیناسیون در منزل

 

 

 

 

 

 

سامانه های معاونت تحقیقات و فناوری

سامانه ثبت بیماریها

سامانه بایوبانک

در حال توسعه

سیستم اطلاعات پژوهشی


سامانه کتابخانه

 

 

تنظیمات قالب