×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1401/02/25 - 08:58
  • بازدید : 124
  • تعداد بازدیدکننده : 124
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
روابط عمومی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات:

برگزاری دومین جلسه در خصوص رفع مشکلات سامانه رفاهی

جهت بررسی مشکلات سامانه رفاهی دانشگاه جلسه ای با حضور کارشناسان ذیربط در مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار شد.

در پی اعلام مشکلات از طرف مدیر محترم امور رفاهی در خصوص سامانه رفاهی بعد از برگزاری جلسات با شرکتهای آی کن و چارگون مقرر شد جلسه ای نیز با شرکت تتیس برگزار گردد. لذا در تاریخ 1401/02/24 جلسه ای با شرکت تتیس، با حضور سرکار خانم مهندس مهدی زاده نماینده شرکت تتیس، خانم کیانپور نماینده محترم امور رفاهی و نمایندگان محترم مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، سرکار خانم مهندس کامرانی و سرکار خانم مهندس احمدی راس ساعت 10 برگزار گردید. در این جلسه ابتدا خانم کیانپور مشکلات سامانه را بیان کردند و خانم مهدی زاده نیز در خصوص امکانات سیستم و خطاهای کاربری توضیح دادند. در ادامه مقرر گردید شرکت مشکلات فوری را تا تاریخ 1401/02/26 و بقیه درخواستها را تا تاریخ 1401/02/31 انجام دهند. همچنین بعد از تاریخ فوق مقرر گردید جلسه دیگری جهت درخواستهای جدید و انعقاد قرارداد برگزار گردد.

  • گروه خبری : گروه های مطالب,رویداد
  • گروه خبری : 116531
کلمات کلیدی
تنظیمات قالب