×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

  • تاریخ انتشار : 1401/03/01 - 14:34
  • بازدید : 352
  • تعداد بازدیدکننده : 341
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
روابط عمومی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات:

برگزاری جلسه در خصوص رفع مشکلات ارتباط سامانه هم آوا و سامانه های معاونت دانشجویی

در پی اعلام مشکلات ارتباط سامانه هم آوا با سامانه های تغذیه و صدور کارت جلسه ای در تاریخ 1401/02/31 با حضور کارشناسان ذیربط در مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار گردید.

در پی اعلام مشکلات موجود در سامانه صدور کارت دانشجویی و سامانه تغذیه و عدم ارسال اطلاعات دانشجویان از سامانه هم آوا به سامانه های مذکور، جلسه ای در تاریخ 1401/02/31 با حضور نماینده شرکت سما (آقای مهندس قاسمی)، نماینده معاونت آموزشی(سرکار خانم مهندس اوجانی)، نمایندگان معاونت دانشجویی (آقای مهندس شصتی و سرکار خانم فعال) و نمایندگان مدیریت محترم فناوری اطلاعات( آقای مهندس نکوبخت، آقای مهندس انصاری و سرکار خانم مهندس سجودی) در مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه ابتدا مشکلات موجود در فرآیند درخواست صدور کارت دانشجویی و نیز مشکلات سامانه تغذیه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید جهت مرتفع شدن مشکلات  موجود جلسه ایدر روز یکشنبه مورخ 1401/03/01 راس ساعت 10 در اداره فناوری اطلاعات دانشگاه با حضور نمایندگان و کارشناسان ذیربط برگزار گردد.

 

 

 

  • گروه خبری : گروه های مطالب,رویداد
  • گروه خبری : 116873
کلمات کلیدی
تنظیمات قالب