جدول وضعیت راه اندازی اتوماسیون در معاونت تحقیقات و فناوری، مراکز تحقیقاتی و مدیریت های تابعه

ردیف

حوزه/معاونت

نام مدیریت/مرکز

تاریخ شروع

مسئول دبیرخانه

شماره اندیکاتور

آمار کارکرد

اولویت استقرار سیستم

پایلوت

عملیاتی

شماره تماس

نام

داخلی

دریافتی/ارسالی

1

تحقیقات و فناوری

حوزه معاونت

24/02/86

04/04/86

2202-2387

آقای واحدی

0400

400

 

راه اندازی شد

 

مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

01/06/84

30/06/84

0400

400

 

2

مديريت امور پ‍‍ژوهشي

28/01/86

15/02/86

0400

400

 

3

مديريت روابط دانشگاهي، امور بين الملل و سمينارها

10/02/86

02/05/86

0400

400

 

4

مديريت امور اداري و اجرائي

19/02/86

02/05/86

0400

400

 

5

دفتر ارتباط با صنعت

09/02/86

30/03/86

0400

400

 

6

كتابخانه مركزي

24/04/86

10/07/86

0400

400

 

7

كميته پژوهشي دانشجويان

28/07/86

22/08/86

0400

400

 

8

دفتر هماهنگي مراكز تحقيقاتي

18/02/86

16/04/86

0400

400

 

9

اداره انتشارات

06/03/86

26/08/86

0400

400

       

10

پژوهشکده غدد درون ريز و متابولیسم

-

-

   

0409

409

 

راه اندازی شد

11

مركز تحقيقات سل وبیماریهای ریوی

-

-

27122129

آقای شاهسون

0410

410

   

12

مركز تحقيقات گوارش و پيوند كبد

23/02/86

30/05/86

22417283-

خانم پهلوان زاده

0411

411

 

راه اندازی شد

13

مركز تحقيقات علوم اعصاب

-

20/2/90

   

0412

412

 

راه اندازی شد

14

مركز تحقيقات چشم

-

-

22585952-22584733

خانم خاکسار

0413

413

   

15

مركز تحقيقات پوست

-

-

22744392

خانم خلیلی

0414

414

 

راه اندازی شد

16

مركز تحقيقات بیماریهای كلیه ومجاری ادراری

20/05/87

12/06/87

22567282

آقای محمد حسینی

0415

415

 

راه اندازی شد

17

مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي

 

89/5/1

 

خانم مهندس مطلق

0416

416

 

راه اندازی شد

18

مركز تحقيقات علوم داروئي

-

11/5/88

88209627

خانم فیض آبادی

0417

417

 

راه اندازی شد

19

مركز تحقيقات طب سنتي و مفردات پزشكي

-

-

   

0418

418

 

راه اندازی شد

20

مركز تحقيقات عفوني اطفال

31/06/87

25/08/87

22226941

خانم کریمی جزی زاده

0419

419

 

راه اندازی شد

21

مركز تحقيقات قلب و عروق

-

-

22083106

خانم واحدی

0420

420

 

راه اندازی شد

22

مركز تحقيقات بیولوژی سلولي و مولكولي

-

25/08/88

22439956

خانم فتحی پور

0421

421

 

راه اندازی شد

23

مركز تحقيقات عفوني و گرمسيري

-

21/11/88

22439963-8

خانم ارجمندی

0422

422

 

راه اندازی شد

24

مركز تحقيقات بهداشت باروري و ناباروري

-

-

   

0423

423

   

25

مركز تحقيقات مسمومين

-

-

   

0424

424

   

26

مركز تحقيقات نانوتكنولوژی پزشكی و مهندسی بافت

-

23/11/86

22439847-8

خانم ندا نوری

0425

425

 

راه اندازی شد

27

مركز تحقيقات علوم رفتاري

-

-

   

0426

426

   

28

مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي

05/03/86

25/04/86

22431746-7

خانم آقانوه سی

0427

427

 

راه اندازی شد

29

مركز تحقيقات پیشگیری ودرمان چاقی

-

-

   

0428

428

 

راه اندازی شد

30

مركز تحقيقات پیشگیری ازبیماریهای متابولیك

-

-

   

0429

429

 

راه اندازی شد

31

مركز تحقيقات پیوندریه

-

5/3/92

  مهندس محمدی

0430

430

 

راه اندازی شد

32

مركز تحقيقات مایكوباكتریولوژی

-

-

  مهندس محمدی

0431

431

 

راه اندازی شد

33

مركز تحقيقات پیشگیری وكنترل دخانیات

-

4/3/92

  مهندس محمدی

0432

432

 

راه اندازی شد

34

مركز تحقيقات اندودانتیكس

-

1/5/89

 

خانم مهندس مطلق

0433

433

 

راه اندازی شد

35

مركز تحقيقات مدیریت وسیاستگزاری سلامت

-

-

   

0434

434

   

36

مركز تحقيقات تراشه

-

-

   

0435

435

   

37

مركز تحقيقات مغز و علوم شناختی

-

-

   

0436

436

   

38

مركز تحقيقات سلامت نوزادان

-

-

   

0437

437

   

39

مركز تحقيقات اعصاب كودكان

-

-

   

0438

438

   

40

مركز تحقيقات سرطان

-

-

   

0439

439

   

41

مركز تحقيقات پروتئومیكس

-

-

   

0440

440

  راه اندازی شد

42

مركز تحقيقات فیزیوتراپی

-

-

   

0441

441

 

راه اندازی شد

43

مركز تحقيقات كاربردلیزردرعلوم پزشكی

-

-

   

0442

442

 

راه اندازی شد

44

مركز تحقيقات ژنوميك

 

23/11/86

22439960

خانم بختیار

0443

443

 

راه اندازی شد

45

مركز تحقيقات جراحی اطفال

-

-

   

0444

444

   

46

مركز تحقيقات بیهوشی،دردوطب مراقبتها ی ویژه

-

-

   

0445

445

 

راه اندازی شد

47

مركز تحقيقات فیتوشیمی

90/9/10

31/4/91

   

0446

446

 

راه اندازی شد.

48

مركز تحقيقات پیشگیری ازمصدومیتهاوارتقاء ایمنی

90/9/1

1/6/91

   

0447

447

 

راه اندازی شد.

49

مركز تحقيقات آموزش پزشكی

-

-

   

0448

448

   

50

 

مركز تحقيقات آموزش پزشكی ازراه دور

  91/3/14   مهندس محمدی

0449

449

   

51

 

انیسیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور

     

آقای مهندس مسلمی فر

0450

450

  راه اندازی شد

52

 

مرکز تحقیقات جراحی مغز و اعصاب عملکردی و استریو تاکسی

       

0451

451

 

در حال راه اندازی

53

 

مرکز تحقیقات ناهنجاری های دندانی فک

89/11/24

89/12/13

   

0452

452

 

راه اندازی شد

54

 

مرکز تحقیقات فناوری پروتئین

 

5/5/91

   

0453

453

 

راه اندازی شد

55   مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت         0454 454  

راه اندازی شد

56   مرکز تحقیقات دندانپزشکی پیشگیری         0455 455  

راه اندازی شد

57   مرکز تحقیقات ویروس شناسی   92/3/13   مهندس محمدی      

راه اندازی شد

58  

مرکز تحقیقات بیماری های خونی و مادرزادی کودکان 

       

0456

456

 

در حال راه اندازی

59  

مرکز تحقیقات پاتولوژی اطفال 

       

0457

457

 

در حال راه اندازی

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.(V 1.1)

تاریخ آخرین بروز رسانی:1394/10/15