جدول وضعیت راه اندازی اتوماسیون در معاونت آموزشی، مدیریت ها و دانشکده های تابعه 

ردیف

حوزه/معاونت

نام مدیریت/مرکز

تاریخ شروع

مسئول دبیرخانه

شماره اندیکاتور

آمار کارکرد

اولویت استقرار سیستم

پایلوت

عملیاتی

شماره تماس

نام

داخلی

دریافتی/ارسالی

1

آموزشی

حوزه معاونت

86/3/1

86/4/4

2223 - 2387

خانم غفاری

0300

300

 

راه اندازی شد

2

امور آموزش و تحصيلات تکميلي

85/4/17

86/1/26

2228-2387

خانم افتخاری

0301

301

 

3

مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

86/1/26

86/3/5

2316- 2387

خانم هاشمی

0302

302

 

4

کميته رتبه بندي و سطح بندي آموزش

-

-

 

-

0303

303

   

5

دفتر بازآموزي و آموزش مداوم

86/4/20

86/5/21

2302 و 2303- 2387

خانم مرام خواه

0304

304

 

راه اندازی شد

6

دفتر ارزشيابي

86/1/29

86/4/19

2218- 2387

خانم نگهبان

0305

305

 

7

گروه معارف اسلامي

86/3/5

86/4/3

2345 - 2387

خانم ترابی

0306

306

 

8

دانشكده بهداشت

91/3/28

91/4/13

   

0307

307

 

راه اندازی شد

9

دانشكده پزشكي

88/2/1

88/2/12

   

0308

308

 

راه اندازی شد

10

دانشكده پيراپزشكي

-

-

   

0309

309

 

راه اندازی شد.

11

دانشكده دندانپزشكي

88/11/12

89/2/13

   

0310

310

 

راه اندازی شد

12

دانشكده علوم تغذيه و صنایع غذایی

-

-

   

0311

311

 

راه اندازی شد

13

دانشكده پرستاري و مامائي

-

-

   

0312

312

 

راه اندازی شد

14

دانشكده داروسازي

-

90/3/20

   

0313

313

 

راه اندازی شد

15

دانشكده توان بخشی

-

-

   

0314

314

 

راه اندازی شد

16

دانشکده سلامت ایمنی و محیط زیست

90/10/1

91/4/17

   

0315

315

 

راه اندازی شد

17

 

دانشکده طب سنتی

       

0316

316

 

راه اندازی شد.

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.(V 1.1)

تاریخ آخرین بروز رسانی:1394/10/15