گروه نرم افزار 

پروژه های انجام شده :

 • راه اندازی سیستم اطلاعات بیمارستانی
 • سیستم اطلاعاتی و گردش کار استعلامات به همراه آرشیو بایگانی الکترونیکی هیات جذب
 • پروژه بایگانی الکترونیکی آموزش
 • پروژه بایگانی الکترونیکی مدیریت نیروی انسانی
 • راه اندازی سامانه حضور غیاب پرسنل در سطح دانشگاه و سرویس تحت وب و مکانیزه نمودن وضعیت مرخصی ها
 • سامانه عملکرد پرسنل مرکز فناوری اطلاعات
 • کارشناسی سیستم RFIDجهت اتوماسیون نقلیه
 • سیستم مدیریت قطعات سخت افزاری
 • سیستم اطلاعاتی کلینیک مراکز بهداشتی درمانی شرق و دماوند
 • سیستم آزمون آنلاین
 • سامانه وبلاگدهی اساتید
 • سامانه دانشنامه آزاد اینترنتی
 • سامانه پایش داده های مراقبت های درمانی(MCMC)
 • سامانه نظام پیشنهادات و انتقادات
 • سامانه پشتیبانی پرتال
 • الکترونیکی کردن ثبت بخش نامه های مدیریت نیروی انسانی
 • الکترونیکی کردن ثبت دوره های آموزش کارکنان
 • الکترونیکی کردن ثبت نام VPN
 • الکترونیکی کردن فرآیند درخواست سامانه
 • الکترونیکی کردن فرم درخواست ویزای دانشجویان
 • الکترونیکی کردن فرم ثبت نام در نهمین همایش بین المللی سرطان پستان
 • راه اندازی سامانه اسکان و گنترل تردد خوابگاهها
 • سامانه مدیریت اطلاعات،تحقیقات، پژوهش و فناوری
 • راه اندازی سامانه مالتی مدیا
 • سیستم مدیریت یادگیری
 • راه اندازی سامانه اتوماسیون تغذیه
 • راه اندازی داشبورد مدیریتی QLIKVIEW 
 • راه اندازی سامانه پست الکترونیک دانشگاه
 • سامانه همراه موبایل  دانشگاه
 • سامانه BPMS دانشگاه

پروژ های جاری :

 • سامانه رزرو تالارهای دانشگاه
 • سامانه احراز هویت متمرکز(Single sign-on)
 • پروژه یکپارچه سازی سیستمهای اطلاعاتی
 • الکترونیکی کردن ثبت درخواست داروخانه
 • پیاده سازی و استقرار تیم اطلاعات جامع کلینیک در مراکز بهداشتی
 • ارتقای سیستم اطلاعات بیمارستانی
 • نگهداری نرم افزار نظام نوین مالی
 • تولید نرم افزار آزمون ساز
 • انتقال اطلاعات MISمراکز دانشگاه ایران
 • راه اندازی سامانه حضور غیاب پرسنل در سطح دانشگاه و سرویس تحت وب و مکانیزه نمودن وضعیت مرخصی ها
 • کارشناسی سیستم RFIDجهت اتوماسیون نقلیه
 • نظارت بر 3 پروژه اسکن پرونده های بایگانی آموزش ،هیأت جذب و نیروی انسانی

پروژه های آتی :

 • راه اندازی فرآیند دریافت گزارشات و رسیدگی به شکایات
 • راه اندازی فرآیند تشکیل پرونده گزینش کارکنان
 • راه اندازی فرآیند نظارت بر طرح کارانه پزشکان
 • راه اندازی فرآیند استعلام تخلفات کارمندان از هیئت بدوی( امور تبدیل وضعیت، بازنشستگی و انتقالی )
 • راه اندازی فرآیند بررسی صلاحیت عمومی پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی
  ( کارشناسی ارشد،وپی اچ دی )
 • راه اندازی فرآیند تدوین بانک اطلاعات و آمار عملکرد ماهیانه مراکز تابعه
 • راه اندازی فرآیند کنترل ونظارت بر اسناد ومدارک مصدومین ترافیکی
 • راه اندازی فرآیند صدور موافقت اصولی کلیه مراکز پرتوپزشکی
 • راه اندازی فرآیند صدور پروانه های بهره برداری مراکز پرتوپزشکی تشخیصی و درمانی
 • راه اندازی فرآیند صدور موافقت اصولی و قرار داد تاسیس موسسات پزشکی وپیراپزشکی
 • راه اندازی فرآیند تعامل وتبادل اطلاعات با مراکز تحت پوشش
 • راه اندازی فرآیند رسیدگی به شکایات بیماران
 • راه اندازی فرآیند ارزیابی نحوه ارائه خدمات در مراکز تحت پوشش
 • راه اندازی فرآیند بررسی میزان رضایتمندی بیماران از نحوه ارائه خدمات در مراکز دانشگاهی
 • راه اندازی فرآیند جمع آوري آمار وعملكرد آموزش سلامت از واحدهاي ستادي ومراكز محيطي
 • راه اندازی فرآیند بررسي و تاييد گواهي هاي آموزشي آموزش و بازآموزي
 • راه اندازی فرآیند صدور مجوز جهت شركتهاي ارائه دهنده خدمات سلامت
 • راه اندازی فرآیند جمع آوري آمارفعاليت هاي شركت هاي ارائه دهنده خدمات سلامت تحت پوشش
 • راه اندازی فرآیند جمع آوري اطلاعات جمعيتي دانش آموزان تحت پوشش
 • راه اندازی فرآیند توانمندسازي پرسنل واحد بهداشت خانواده
 • راه اندازی فرآیند ثبت نام جهت تاسیس داروخانه
 • راه اندازی فرآیند معرفی قائم مقام مسئول فني
 • راه اندازی فرآیند معرفي مسئول فني

پورتال سازمانی

 •    برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت محتوای پرتال مرحله اول
 •    برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت محتوای پرتال مرحله دوم
 •    بهینه سازی پرتال در راستای وبومتریک مرحله اول
 •    بهینه سازی پرتال در راستای وبومتریک مرحله دوم
 •    مانیتورینگ پرتال
 •    پورتال مرکز فناوری اطلاعات
 •    استقرار سامانه مالتی مدیا
 •    تهیه کتابچه الکترونیکی معرفی خدمات الکترونیک دانشگاه
 •  

اتوماسیون اداری

 •    بازبینی کلی اتوماسیون اداری
 •    همایش سراسری
 •    برگزاری کلاس های بازآموزی اتوماسیون
 •    بروزرسانی سامانه اتوماسیون اداری
 •    تکمیل پروژه Bookmark
 •    Report server خریداری
 •    فکس
 •    تکمیل پروژه load balancing
 •    خریداری دیدگاه همراه
 •    خریداری نرم افزار مولد فرمها
 •    پیگیری قرارداد پشتیبانی اتوماسیون اداری

سامانه پشتیبانی

ساماندهی قراردادهای پشتیبانی

برگزاری کلاسهای آموزشی تخصصی

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.(V 1.1)

تاریخ آخرین بروز رسانی:1394/10/15