شرایط عمومی دستگاه های کاربری


شرایط عمومی دستگاه های کاربری جهت استفاده از مجموعه نرم افزاری دیدگاه به شرح زیر می باشد:
1. سیستم عامل Windows، ترجیحاً Windows XP به بعد استفاده شود .
2. آخرین نسخه از مرورگرInternet Explorer به همراه آخرین SP و Patchهای مربوطه موجود باشد.
3. در صورتی که درهنگام مشاهده صفحات نرم افزار، مرورگر آدرس مجموعه را بصورت Local Interanet شناسایی نمی کند،
(قابل مشاهده در گوشه پائینی سمت راست صفحه مرورگر) آدرس مجموعه در مسیر زیر اضافه شود .
Tools ~Internet Options~ Security~ Local Interanet ~ Sites ~Advanced

 

سپس در قسمت add this web site to the zone آدرسsbmu.ac.ir .* را وارد کرده روی کلید add کلیک کنید تا آدرس مذکور به لیست web sites اضافه شود، سپس ok کنید.

4. در قسمت
Tools ~Internet Options~ Security~ Local Interanet ~ Costom Level

ویا Tools ~Internet Options~ Security~ trusted site~ Costom Level
کلیه گزینه های مربوط به ActiveX Controls باید روی گزینه Enable قرارگیرد.

 

نکته: الف) چنانچه از Internet Explorer 8 استفاده می کنید activeX های زیر را Disable کنید.

نکته: ب) چنانچه از Internet Explorer 9 استفاده می کنید activeX های زیر را Disable کنید.

 

 

 5. در صورت نصب SP مربوط به مرورگر، گزینه های مربوط به Pop-up Blocker برروی آدرسهای Local Interanet باید غیرفعال شود.

راه زیر برای غیر فعال کردن pop-up blocker وجود دارد: در همان صفحه security settings می توان pop-up Blocker را disable کرد.

 

 6. درصورت استفاده از نرم افزار « مکاتبات» ، نرم افزار MS Word ، (ترجیحاً آخرین نسخه) بر روی کامپیوترها نصب شود.
7. «ابزار کاربری» مجموعه «دیدگاه» از داخل محیط نرم افزاری نصب گردد.(از منوی عمومی- دریافت فایل- دریافت ابزار کاربری)

 

 

بعد از کلیک روی دریافت ابزار صفحه زیر باز می شود، اگر برای اولین بار هست که دریافت ابزار روی سیستم کامپیوتر خود انجام می دهید روی کلید Run کلیک کنید و از منوی عمومی خروج از سیستم را انتخاب کنید. چنانچه قبلا روی سیستم کامپیوتر خود دریافت ابزار انجام داده اید فایل Didgah Client Tools Setup.msi را ذخیره کرده و از منوی عمومی، گزینه خروج از سیستم را انتخاب کنید.

سپس روی start و control panel کلیک کنید.

بعد از ورود به control panel روی add or remove program کلیک و نرم افزار Chargoon didgah client tools را remove کنید.

سپس control panel را بسته و فایل didgah Client tools Setup .msi را اجرا کنید.(توجه داشته باشید که نرم افزار دیدگاه در حال اجرا نباشد.)

8. درصورت استفاده نسخ Windows قبل از Windows XP می بایست Flash Player از داخل محیط نرم افزاری نصب گردد . از منوی ابزار و کلیک روی دریافت Flash Player این برنامه نصب می گردد.

9. Resolution نمایشگرها حداقل روی 768×1024 تنظیم گردد.
10.اسکنر بر روی کامپیوترهای دبیرخانه نصب گردیده و داخل مجموعه نرم افزاری «دیدگاه» تست شود .
11. نرم افزارAcrobat reader جهت مشاهده راهنمای نرم افزار و گزارشات سیستم نصب گردد .

 

نکته: چنانچه Windows مورد استفاده Windows Vista یا Windows 7 می باشد Patchمربوط به آن را نصب کنید.
(می توانید از صفحه
دریافت فایل ها آن را دریافت کنید)

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.(V 1.1)

تاریخ آخرین بروز رسانی:1394/10/15