پرتال درگاهی است جهت اطلاع رسانی دقیق و ارائه خدمات بهینه جهت تعامل دو سویه بین سازمان و ذینفعان آن.در واقع پرتال یک سازمان اطلاعات و سرویسهای مختلف آن سازمان را در کنار یکدیگر و  تحت یک طرح امنیتی ارائه می نماید.

www.sbmu.ac.ir

مستندات آموزشی پرتال: 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.(V 1.1)

تاریخ آخرین بروز رسانی:1394/10/15