صفحه اصلي > معرفي بخش ها > بخش سخت افزار > دستورالعملهای بخش سخت افزار 
 
 

 

دستورالعمل شماره ١ : فرآیند درخواست تجهيزات سخت افزاری مراکز تابعه

  1. شروع
  2. ارسال درخواست تجهيزات مورد نياز سخت افزاری به مرکز فناوری جهت تائيد فنی
  3. ارسال درخواست فوق الذکر توسط ریاست مرکز به مسئول بخش سخت افزار
  4. بررسی درخواست تجهيزات با توجه به ليست تجهيزات موجود و نياز واحد درخواست کننده توسط بخش سخت افزار
  5. تعيين ليست تجهيزات مورد تایيد
  6. ارسال ليست تجهيزات به بودجه جهت تامين اعتبار
  7. اطلاع به واحد درخواست کننده جهت پيگيری و اقدامات لازم
  8. پایان دستورالعمل

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.(V 1.1)

تاریخ آخرین بروز رسانی:1394/10/15