فرم درخواست کلاس اتوماسیون اداری
نام : *
نام خانوادگی : *
نام دبیرخانه:
نام رابط اتوماسیون:
نام دپارتمان:
سمت: *
کلاس مورد درخواست: *
تلفن تماس: *
پست الکترونیک:

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.(V 1.1)

تاریخ آخرین بروز رسانی:1394/10/15