دستور يك نامه را در كدام قسمت مي‌توان مشاهده كرد؟

به سه صورت مي‌توان آخرين دستور بروي نامه را مشاهده كنيد:

مسير 1: گشودن نامه/ اطلاعات اصلي/ شرح آخرين ارجاع

مسير 2: گشودن نامه/ پيگيري/ انتخاب شاخه مربوطه به کاربر/شرح

مسیر 3: گشودن نامه/ سایر اطلاعات/ تاریخچه/ توضیحات

مسیر 4: انتخاب نامه در کارتابل / نگه داشتن ماوس / مشاهده شرح آخر ارجاع

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.(V 1.1)

تاریخ آخرین بروز رسانی:1394/10/15