آیا می دانید منوي پيگيري نامه شامل چه قسمتهایی مي‌باشد؟

سربرگ پیگیری شامل موارد زیر می باشد : (شکل شماره  1)

                    لیست دریافت کنندگان و ارسال کننده نامه

                    لیست ارجاعات

شکل شماره 1

و با کلیک بر نام هر کاربر  موارد ذیل قابل مشاهده می باشد: (شکل شماره 2)

 

1.       نام و سمت کاربر

2.       اولویت دریافت مکتوب (فوری،آنی،....)

3.      نام ارجاع دهنده مکتوب (نام کاربر ارجاع دهنده در این قسمت قابل مشاهده می باشد.)

نکته مهم: در صورت تفویض بودن کارتابلی به چند کاربر در این قسمت نام ارجاع دهنده مشخص است.

4.      نسخه ای از نامه که کاربر دریافت کننده آن بوده (اصل،رونوشت،...)

5.      وضعیت نامه در کارتابل هر سمت (مختوم،....)

6.      تاریخ ثبت نامه برای سمت مربوطه یا تاریخ دریافت ارجاع          

7.      تاریخ مشاهده نامه توسط کاربر (که بصورت خودکار زده می شود.)

8.      تاریخ ارجاع نامه توسط کاربر

9.      مدت زمان مهلت ارجاع

10.   تاریخ اختتام

شکل شماره 2

 

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.(V 1.1)

تاریخ آخرین بروز رسانی:1394/10/15