برای ایجاد ارتباط میان نامه ها، چنانچه در نامه به مرجعي اشاره شود (عطف، بازگشت،پيرو،....) باید از امکان اتصال مراجع استفاده نمود. برای این کار به دو طریق می توان عمل کرد:

1.       با کلیک راست روی نامه و انتخاب تهیه پیش نویس و یا تهیه نامه داخلی

 

  2.       هنگام ارسال پیش نویس و یا ثبت نامه با کلیک بر روی سایر اطلاعات و انتخاب مرجع مطابق شکل زیر . می توان برای وارد کردن شماره و تاریخ نامه از کلید سه نقطه و پنجره جستجو گزارش گیری نامه مورد نظر را انتخاب نمود. با کلیک بر روی نامه، باکس شماره و تاریخ نامه به طور اتوماتیک کامل می شود.

چنانچه اطلاعات نامه به صورت غلط درج شده شده باشد با کلیک بر روی علامت سوال، پیغام «مرجع انتخاب شده در سیستم ثبت نشده است» مشاهده می گردد.

چنانچه اطلاعات نامه به صورت غلط درج شده شده باشد با کلیک بر روی علامت سوال، پیغام «مرجع انتخاب شده در سیستم ثبت نشده است» مشاهده می گردد.

چنانچه این نامه در سیستم ثبت گردیده باشد با کلیک روی نامه و سپس کلید مشاهده می توان نامه مرجع را پیدا نمود.

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.(V 1.1)

تاریخ آخرین بروز رسانی:1394/10/15