حذف یا افزودن گیرندگان نامه:

 در کارتابل نامه های ارجاع داده شده روی نامه مورد نظر کلیک نموده  گزینه ارجاع فعال می شود سپس روی گزینه ارجاع کلیک نمایید (شکل شماره 1)

شکل شماره 1                                                               

 (همچنین می توانید با کلیک راست و یا پس از باز کردن نامه گزینه ارجاع را انتخاب نمایید)

جهت حذف گیرنده مورد نظر:

در پنجره ارجاع در لیست گیرندگان روی گیرنده مورد نظر کلیک نموده و گزینه حذف را انتخاب نمایید(شکل شماره 2)

                                     شکل شماره 2                                                                   

چنانچه گیرنده، نامه را مشاهده نکرده باشد پس از پاسخ مثبت به سوال " آیا اطمینان دارید؟" روی گزینه ارجاع کلیک نمایید و بدین ترتیب نامه از کارتابل گیرنده خارج خواهد شد (شکل شماره 3 )

                                                  شکل شماره 3                                                        

 

اگر گیرنده ،نامه را مشاهده نموده باشد با پیغام "امکان حذف ارجاعات قدیمی مشاهده شده وجود ندارد" مواجه خواهید شد و امکان حذف آن گیرنده وجود ندارد(شکل شماره 4)

                                     شکل شماره 4                                                                     

جهت افزودن گیرنده مورد نظر

مورد نظردر پنجره ارجاع از قسمت مشخصات از یکی از بخش های دبیرخانه، گروه کارمندی، Hotlistو یا شخص خارجی، گیرنده مورد نظر خود انتخاب نموده و پس از نوشتن شرح مورد نظر یا افزودن پیوست*گزینه اصل یا رونوشت و یا رونوشت مخفی را انتخاب کرده و سپس روی گزینه ارجاع کلیک نمایید(شکل شماره 5 (

                                    شکل شماره 5                                                                     

 *هنگام ارجاع نامه می توان پیوست را افزود (شکل ذیل)

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.(V 1.1)

تاریخ آخرین بروز رسانی:1394/10/15