رابط عنوان شخصی است که در تعامل مستقیم با مدیر اتوماسیون از یک طرف و کاربران واحد قسمت مربوطه از طرف دیگر می باشد و به صورت رسمی توسط مدیر واحد مربوطه به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه معرفی می گردد. رابطین می بایست حداقل توانمندی های زیر را داشته باشند.
1-روابط عمومی قوی و اعتماد به نفس بالا
2-پشت سر گذاشتن مهارتهای ICDL سطح 1 و2
3-آشنایی با مفاهیم نرم افزار و سخت افزار
4-آشنایی با مفاهیم شبکه
5-توانایی در برگزاری کلاس های مرتبط
6-شرکت در کلاس های اتوماسیون
7-قبولی در آزمون اتوماسیون

شرح وظایف رابطین محترم اتوماسیون

از آنجا که راه اندازی اتوماسیون در هر واحد به دو بخش راه اندازی و عملیاتی سازی تقسیم می شود وظایف رابطین اتوماسیون نیز به طبع آن به دوبخش زیر تقسیم می شود.
فاز راه اندازی
فاز عملیاتی سازی
برای ورود به صفحه وظایف رابطین روی لینک زیر کلیک کنید:

  شرح وظایف رابطین

            شرایط عمومی دستگاه های کاربری           تعریف ساخت templateهای مخصوص هر دپارتمان
دریافت فرم امضاء دریافت فایل های اتوماسیون اداری

    

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.(V 1.1)

تاریخ آخرین بروز رسانی:1394/10/15