جدول وضعیت راه اندازی اتوماسیون در حوزه ریاست دانشگاه و مدیریت های تابعه
 

ردیف

حوزه/معاونت

نام مدیریت/مرکز

تاریخ شروع

مسئول دبیرخانه

شماره اندیکاتور

آمار کارکرد

اولویت استقرار سیستم

 

پایلوت

عملیاتی

شماره تماس

نام

داخلی

دریافتی/ارسالی

1

ریاست

حوزه رياست

26/10/84

27/03/85

2201-2387

خانم شربتی

0100

100

 

راه اندازی شد

2

روابط عمومي

04/06/86

02/07/86

2201-2387

خانم شربتی

0101

101

 

3

حراست

24/09/86

02/10/86

2209- 2387

خانم اشرفی

0102

102

 

5

گزينش استاد

05/03/86

09/04/86

2396 - 2387

خانم علی نیا

0104

104

 

6

مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي دانشگاه

04/02/86

01/03/86

 

-

0105

105

 

7

هيئت تجديدنظر

22/02/86

06/03/86

 

-

0106

106

 

8

هيئت رسيدگي به تخلفات اداري

11/02/86

02/04/86

2306 - 2387

آقای رضائی

0107

107

 

9

ستاد شاهد و امور ايثارگر

25/02/86

16/03/86

2377 - 2387

خانم وظیفه­شناس

0108

108

 

10

واحد بازرسي و رسيدگي به شکايات

02/03/86

22/05/86

2208 - 2387

آقای دلیری

0109

109

 

11

ستاد کارآفريني

12/09/86

05/10/86

2201- 2387

خانم شربتی

0110

110

 

12

واحد مطالعات اقتصاد سلامت

05/04/86

25/06/86

2201- 2387

خانم شربتی

0111

111

 

13

شوراي مشورتي بانوان

09/03/86

05/04/86

2201- 2387

خانم شربتی

0112

112

 

14

 

مرکز مطالعات هنر و سلامت

 

05/04/86

24/10/86

2212 - 2387

آقاب ذوالقدر

0113

113

 

15

هسته گزينش کارکنان

09/02/86

02/03/86

2418 - 2387

آقای عمادی

0115

115

 

16

شعبه بين الملل

25/08/86

05/10/86

4-88209020

خانم وطن­پرور

0116

116

 

17

شعبه مجازی

88/05/05

88/05/05

   

0120

120

 

18

هیئت رسیدگی به تخلفات اداری 91/11/14 91/11/14     0119 119  
19  

فیزیک بهداشت

     

خانم جوزدانی

0118

118

 

 

راه اندازی نشده است

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.(V 1.1)

تاریخ آخرین بروز رسانی:1394/10/15