جدول وضعیت راه اندازی اتوماسیون در معاونت اموربهداشتی، شبکه ها، مراکز بهداشتی و مدیریت های تابعه

ردیف

حوزه/معاونت

نام مدیریت/مرکز

تاریخ شروع

مسئول دبیرخانه

شماره اندیکاتور

آمار کارکرد

اولویت استقرار سیستم

پایلوت

عملیاتی

شماره تماس

نام

داخلی

دریافتی/ارسالی

1

امور بهداشتی

حوزه معاونت

01/05/86

16/07/86

88407511-253

خانم اسماعیلی

0800

800

 

راه اندازی شد

2

بيماريها

   

0800

800

   

3

آموزش بهداشت و ارتباطات

13/05/86

22/07/86

0800

800

 

راه اندازی شد

4

آمار

03/06/86

05/08/86

0800

800

 

5

بهداشت حرفه اي و محیط

04/07/86

06/08/86

0800

800

 

6

امور آزمايشگاه ها

08/9/86

06/11/86

0800

800

 

7

بهداشت تغذيه و خانواده

13/08/86

04/11/86

0800

800

 

8

گسترش شبكه ها

15/06/86

07/08/86

0800

800

 

9

امور داروئي

13/05/86

06/08/86

0800

800

 

10

بهداشت دهان و دندان

13/05/86

05/08/86

0800

800

 

11

بهداشت مدارس

   

0800

800

   

12

مرکزبهداشت شمال غرب

 

91/3/28

0810

810

 

راه اندازی شد

13

مرکز بهداشت غرب

 

90/3/3

   

0811

811

 

راه اندازی شد

14

مركز بهداشت شرق تهران

08/3/86

12/04/86

77430048-77430067-132

خانم غفاری

0812

812

 

راه اندازی شد

15

مركز بهداشت شميرانات

30/04/86

03/07/86

22688001

آقای میثمی

0813

813

 

راه اندازی شد

16

مركز بهداشت شمال

11/02/89

05/04/89

   

0814

814

 

راه اندازی شد

17

شبكه بهداشت و درمان ورامين

17/07/86

28/08/86

2254185-0291

خانم وکیلی

0815

815

 

راه اندازی شد

18

شبكه بهداشت و درمان دماوند

-

-

   

0816

816

 

راه اندازی شد.

19

شبكه بهداشت و درمان فيروزكوه

-

-

   

0817

817

   

20

شبكه بهداشت و درمان پاكدشت

88/05/21

88/08/20

   

0818

818

 

راه اندازی شد

21

 

شبکه بهداشت و درمان ملارد

 

90/6/20

   

0819

819

 

راه اندازی شد

22

 

شبکه بهداشت و درمان شهریار

       

0820

820

 

راه اندازی شد.

23

 

 

شبکه بهداشت و درمان شهر قدس 

90/9/1

90/11/15

   

0821

821

 

راه اندازی شد

24

 

شبکه بهداشت و درمان رباط کریم

91/3/21

91/4/6

   

0822

822

 

راه اندازی شد.

25

 

شبکه بهداشت و درمان بهارستان

       

0823

823

  راه اندازی شد.

26

 

شبکه بهداشت و درمان پیشوا

90/11/1

     

0824

824

 

راه اندازی شد.

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.(V 1.1)

تاریخ آخرین بروز رسانی:1394/10/15