جدول وضعیت راه اندازی اتوماسیون در معاونت درمان، مراکز آموزشی درمانی، بیمارستان ها و مدیریت های تابعه 

ردیف

حوزه/معاونت

نام مدیریت/مرکز

تاریخ شروع

مسئول دبیرخانه

شماره اندیکاتور

آمار کارکرد

اولویت

استقرار سیستم

پایلوت

عملیاتی

شماره تماس

نام

داخلی

دریافتی/ارسالی

1

درمان

حوزه معاونت

09/02/86

18/07/86

88407511-253

خانم ابراهیمی

0700

700

 

راه اندازی شد

2

مديريت درمان

   

0700

700

 

3

اداره پرستاري و مامائي

21/09/86

09/10/86

0700

700

 

4

اداره نظارت برآزمايشگاهها

01/08/86

10/10/86

0700

700

 

5

اداره مددكاري و بيماريهاي خاص

15/08/86

11/10/86

0700

700

 

6

اداره آمار و مدارك پزشكي

28/08/86

11/10/86

0700

700

 

7

مديريت تجهيزات پزشكي دانشگاه

26/02/86

06/04/86

2401 - 2387

خانم کشیکچیان

     

راه اندازی شد

8

مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی آیت ا... طالفانی

-

89/11/9

   

0706

706

 

راه اندازی شد

9

مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی اختر

-

-

   

0707

707

   

10

مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی امام حسين (ع)

91/4/10

91/10/5

   

0708

708

 

راه اندازی شد.

11

مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی پانزده خرداد

-

-

   

0709

709

  راه اندازی شد

12

مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهداء تجريش

-

-

   

0710

710

 

راه اندازی شد

13

مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی شهيد مدرس

-

90/4/90

   

0711

711

 

راه اندازی شد

14

مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی كودكان مفيد

10/7/89

89/5/8

   

0712

712

 

راه اندازی شد.

15

مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی لقمان حكيم

-

89/10/8

   

0713

713

 

راه اندازی شد

16

مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی مسيح دانشوري

-

1/3/92

 

مهندس محمدی

0714

714

 

راه اندازی شد.

17

مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی مهديه

8/19//89

89/9/20

   

0715

715

 

راه اندازی شد

18

مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی لبافی نژاد

-

-

   

0716

716

   

19

بیمارستان شهدای گمنام

-

-

   

0717

717

   

20

بیمارستان طرفه

-

-

   

0718

718

  راه اندازی شد

21

بیمارستان زعيم پاکدشت

21/08/88

21/09/88

   

0719

719

 

راه اندازی شد

22

بیمارستان شهيد مفتح ورامین

-

-

   

0720

720

 

در حال راه اندازی

23

بیمارستان سوم شعبان دماوند

91/4/4

91/5/28

   

0721

721

 

راه اندازی شد.

24

بیمارستان امام خيمني (ره) فیروزکوه

       

0722

722

   

25

بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا رباط کریم

       

0723

723

   

26

بیمارستان شهدای یافت آباد

       

0724

724

   

27

بیمارستان شهید فهمیده

       

0725

725

   

28

بیمارستان فیروزآبادی

       

0726

726

   

29

بیمارستان شهدای هفتم تیر

       

0727

727

  راه اندازی شد

30

بیمارستان لولاگر

       

0728

728

  راه اندازی شد

31

بیمارستان امام سجاد

       

0729

729

   

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.(V 1.1)

تاریخ آخرین بروز رسانی:1394/10/15