جدول وضعیت راه اندازی اتوماسیون در معاونت دانشجوئی و فرهنگی، خوابگاه ها و مدیریت های تابعه

ردیف

حوزه/معاونت

 نام مدیریت/مرکز

 

تاریخ شروع

 

مسئول دبیرخانه

 شماره اندیکاتور

 آمار کارکرد

اولویت استقرار سیستم

پایلوت

عملیاتی

شماره تماس

نام

داخلی

دریافتی/ارسالی

1

دانشجوئی و فرهنگی

 

حوزه معاونت

 

10/02/86

02/04/86

2293- 2387

خانم رکوئی

0500

500

 

راه اندازی شد

2

 

مديريت امور دانشجوئي

 

26/02/86

31/04/86

0501

501

 

3

 

مديريت امور فرهنگي و اجتماعي

 

06/03/86

07/09/86

0502

502

 

4

 

مديريت تربيت بدني

 

05/02/86

06/03/86

0503

503

 

5

 

مركز مشاوره

 

17/02/86

06/03/86

0504

504

 

6

 

شوراي انظباطي دانشجويان و دستياران

 

08/07/86

13/08/86

0505

505

 

7

 

مركز بهداشت و درمان دانشجويان

 

05/03/86

11/04/86

0506

506

 

8

 

خوابگاه امام علی(ع)

 

-

90/9

 

 

0507

507

 

راه اندازی شد.

9

 

خوابگاه الزهرا(س)

 

-

90/9 

 

 

0508

508

 

10

 

خوابگاه حضرت زینب(س)

 

-

90/9 

 

 

0509

509

 

11

 

خوابگاه گل نرگس

 

-

90/9 

 

 

0510

510

 

12

 

خوابگاه گل یاس

 

-

90/9 

 

 

0511

511

 

13

 

خوابگاه شماره 11 – شهید موسوی

 

-

90/9 

 

 

0512

512

 

14

 

خوابگاه شماره 27 – شهید آوینی

 

-

90/9 

 

 

0513

513

 

15

 

خوابگاه شماره 21 – حمزه سیدالشهدا

 

-

90/9 

 

 

0514

514

 

16

 

خوابگاه شماره 15 – شهید بیک محمدی

 

-

90/9 

 

 

0515

515

 

17

 

خوابگاه فردوس

 

-

90/9

 

 

 

0516

516

 

18

 

خوابگاه شماره 25

 

-

90/9

 

 

 

0517

517

 

19

 

خوابگاه شماره 4

 

-

90/9

 

 

 

0518

518

 

20

 

خوابگاه شماره 2 –

شهید ساکی

 

-

90/9 

 

 

0519

519

 

21

 

خوابگاه شماره 23

 

-

90/9 

 

 

0520

520

 

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.(V 1.1)

تاریخ آخرین بروز رسانی:1394/10/15