صفحه اصلي > معرفی خدمات حوزه فن آوری > سامانه نظام پذیرش پیشنهادات 
 
 
 نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها به منظور جلب مشارکت کارکنان در فرآیند تصمیم گیری ها و افزایش رضایت و انگیزه در کارکنان و تقویت روحیه همکاری و احساس مسئولیت در فعالیت های دانشگاه، این سامانه راه اندازی گردیده است.
 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.(V 1.1)

تاریخ آخرین بروز رسانی:1394/10/15